Jak jsme přezimovali?

Obvyklé téma diskuze, setkají-li se na začátku března včelaři. Někomu už se včelky proletěly, někomu ještě ne. Včelaři začínají být nervozní a snaží se zasahovat do včel. Je tady třeba připomenout, že v březnu omezíme prohlídky včelstev hlavně na česna, podložky a stropní folie. Zde najdeme dostatečné odpovědi na to, co se v úle děje.

Na co bychom ale v této době neměli zapomenout, pokud není v blízkozti stanoviště zdroj vody, je napajedlo. Zásob i pylu může mít včelstvo dostatek, ale bez vody se v této době neobejde. To znamená, že jsou  nuceny vyletovat i za nepříznivého počasí a část se jich zpět už nevrátí. Nesnažme se také včely nalákat na cukerný roztok např. 1:1, ten by jim mohl navodit pocit silné snůšky v přírodě a ve svém důsledku je vlastně oslabit. Vodu můžeme pouze mírně osladit a dobré je přidat i trochu soli.

Jarní prohlídka by měla být provedena až tehdy, když se teplota během dne drží nad 10°C delší dobu. Dobrá rada našich předků zní : jarní prohlídku dělej tehdy, když ji můžeš dělat pouze v košili. Včelstvo se snažíme rušit co nejméně, kontrolujeme stav zásob, přítomnost matky,  rozsah plodu  a sílu včelstva. Kladoucí matku zbytečně nehladáme, stačí zjistit přítomnost zavíčkovaného plodu. Pokud nemá včelstvo dostatek zásob je možné je dodat z jiného včelstva, nebo ze zásob, pokud jsme si nějaké ponechali ( nezapomeneme víčka rozrušit vidličkou ). Pokud matka neploduje, nemusí to nutně znamenat že ve včelstvu není, může být pouze z nějakého důvodu neaktivní. Pokud se později nerozklade, včelstvo spojíme. Spojujeme pouze se silným včelstvem, nebo na něj nasadíme přímo oddělak s kladoucí matkou, pokud jej ovšem máme. V tuto dobu se včelstva v klidu spojí. Spojit dva slabochy znamená vyrobit nového slabocha, je to ověřeno. Jedna rada z literatury : Bezmatečné včelstvo, které se jeví jako zdravé, zruším následujícím způsobem : včely silně pokouřím, nechám je pořádně nasát  a až mají plné nádrže vysypu je před ostatní úly. Samozřejmě jejich původní úl odstraním.

Pokud při prohlídce zjistíme silně pokálené plásty ( projev nosematozy ), je vhodné včelstvo vysířit, aby se nemoc nešířila do dalších úlů.

Slabší včelstva, která neobsedají celý prostor nástavku je dobré zúžit. Zůžením pomůžeme včelstvu zlepšit teplotní podmínky pro svůj rozvoj. Odstraníme hlavně prázdné nebo poškozené plásty, ale také nadměrné zásoby, které prostor ochlazují. Včelstvo musí mít v této době min. 6 kg. zásob. Uteplivka musí těsnit, musí být vyrobena přesně na vzdálenost stěn úlu (rozměr 39x24 = 405mm). Poslední dobou se k tomuto účelu používá stále více tzv. Blinova přepážka, její použití popsal př. Cimala ve Včelařství č.3/2017 ve článku "Březen - začátek nové sezony".

Každou práci ve včelstvu bychom měli zakončit poznámkami o zjištěném stavu, zásazích, stáří a výkonnosti matky a nutnosti další kontroly. Lístek si můžeme schovat pod víko a máme tak přehled o dotyčném úlu v každou chvíli. Poznámky je dobré si dělat při každém zásahu do včelstva. Nespoléhejme se na to, že si potřebná data zapamatujeme do příští prohlídky, zvláště pokud máte víc jak 2 včelstva.

Včelaři, kteří měli ve svých včelstvech v průměru více jak 3 roztoče warroa mohou také využít prohlídku k nátěru plodu, kterou jsou povinni provést nejpozději do 15. 4. .

 

Včely v zimě nespí.

Leden nám již svým názvem naznačuje chlad a mráz. Jaký však skutečně bude? V posledních letech jsme zvykli zimám mírnějším, kdy teplotní výkyvy jsou příliš časté, což včelám příliš nevyhovuje, spíše je to dezorientuje. Včely dokáží přečkat zimu i v tuhých mrazech, ale potřebují k tomu spoustu energie. Dostatek energie získávají včely ze zásob pylu a medu nebo sladiny, které si na podzim uloží do pláství. Tyto zásoby včely při spotřebě postupně odvíčkovávají a na dno úlu padá směs vosku, nečistot a parazitů, které se ve včelařském názvosloví říká měl. Podle měli včelař také může poznat, zda mají včelky ještě dostatek zásob, nebo jestli je třeba je přikrmit.
Předpokládám, že jsme všichni po poslením ošetření proti warroáze, nebo začátkem  prosince očistili podložky a máme je vložené v úlech. Nejlépe v druhé polovině ledna podložky vytáhneme, ometeme všechnu měl, prosejeme přes síto (3x3mm) abychm obstranili mrtvolky včel, prosušíme ( nejlépe na papíře na parapetu ) a dáme do kelímku od jogurtu, který opatříme těmito údaji: jméno a příjmení, reg. číslo chovatele, počet včelstev a reg. číslo stanoviště. Uzavřeme prodyšným obalem (nejlépe látkovým) a doručíme svému důvěrníkovi. Nezapomeneme rovněž vyplnit a přiložit formulář o léčení včel, který jste obdrželi při lécích.
Aby včely neznečisťovaly svými výkaly plásty zařídila to příroda tak, že je ukládají do tzv. výkalového váčku. Pokud se během zimy oteplí okolo 10 °C, včely na chvíli vylétnou a váčky si vyprázdní.Pokud je zima dlouhá a včely nemohou dlouho ven, hrozí nebezpečí infekce, zvané úplavice. Pokud je zima mírná a krátká, riziko infekce klesá. Kontrolujeme také, zda nám do včelstva nevnikl rejsek nebo jiný škůdce . Proto je dobré mít v úle podložky celou zimu ( já je mám celý rok ), protože nám mohou napovědět lecos o životě ve včelstvu. Česna udržovat prodyšná, případnou vrstvu sněhu vymést.
V druhé polovině ledna začíná matička uprostřed zimního chomáče klást nová vajíčka a zakládá tak novou generaci včel. Je dobré, pokud nepoužíváte celoročně strůpkovou igelitovou folii vložit ji právě teď do úlu. Jednak získáme přehled o dění v úle, ale včely budou mít k dispozici vodu, která se na ní srazí a nemusí pro ni vyletovat za chladného počasí ven. Samozřejmě dobře uteplit !!  Také mi včelaři se musíme začít připravovat na novou sezonu, protože tu bude coby dup. Opravujeme, čistíme a dezinfikujeme nástavky a rámky, stloukáme rámky nové, vyváříme staré souše a získáme si tak vosk na výměnu mezistěn. Nezapomínejme, že obnova díla je nejlepší obranou proti moru včelího plodu  i jiným nemocem a je základem dobrého zdravotního stavu včelstva. V neposlední řadě se projeví také na kvalitě vašeho medu.
 

Říjen - začíná nám zima

Říjen je pro včelstvo dobou přechodu z letní aktivity do zimního klidu. S přibývajícími chladnými dny ustává plodování a včely se stahují do zimního chumáče. Včelstva by v této době měla mít dodána dostatek zásob na přežití zimy v podobě cukerného roztoku. Ve druhé polovině měsíce bývá již většina včelstev bez plodu a je proto nejlepší čas pro ozdravení našich včel od nebezpečného parazita, roztoče Warroa destruktor. Denní teploty se ještě dostávají nad potřebných 10°C a my můžeme provést první fumigaci. Pokud někdo opomněl vložit na dna úlů podložky, měl by tak učinit nejpozději před prvním tímto léčebným zásahem, aby pak podle spadu roztočů mohl zjistit rozsáhlost napadení včelstva tímto parazitem. Podložky po každém ošetření očistíme a vrátíme zpět do úlů. Po posledním ošetření necháme podložku v úlu o něco déle - 4 až 6 dní, aby nám spadlo co možno nejvíce roztočů - vyčistíme a vrátíme zpět pro odebrání zimní měli. Nezapomeňte, že jednou z podmínek úspěšnosti naší léčby je správné dávkování léčiva a dodržení předepsané teploty, která by neměla klesnout výrazněji pod 10°C.

Mimo tyto nutné zásahy boje proti warroáze již včelstva pokud možno nerušíme. Nezapomeneme zabezpečit česna proti vniknutí škůdců do úlu, a také dostatečně zateplit víka, kudy nejvíce uniká teplo z úlu. No a včelař se v nastávající době klidu může věnovat opravám včelínů, úlů,  čištění a dezinfekci nástavkú,  rámků,  jejich třídění a získávání vosku z těch, které vyřadíme apod. Nezapomeneme si připravit hlavně dostatek nových rámků na novou sezonu, protože jedno včelstvo je schopno vystavit celý nástavek nového díla pokud mu tuto možnost poskytneme. Kdo promešká zimu, na jaře to už jen těžko dohání.

 

Citát: Vedle všech známých včelích produktů je ještě jeden,

           určený výhradně pro včelaře:

           krásný pocit uspokojení ze smysluplné tvůrčí činnosti,

           pocit sounáležitosti s přírodou a láska ke včelám.

                                                                                       MUDr. J. Hajdušková

VČELY A VČELAŘI V ZÁŘÍ.

Září je měsíc, který se končícím létem obléká do barevnosti podzimu. Sluneční paprsky ztrácejí svoji letní sílu a příroda se pomalu chystá k odpočinku. V souvislosti s tím se mění i chování včelstva. Teplé dni ,, babího léta" využívají včely k doplnění pylových i nektarových zásob. Matky kladou stále menší plochy plodu a s postupným ubýváním denních i nočních teplot ho zcela ukončí. Aktivita na česně pozvolna ubívá a dlouhověká generace včel si připravuje zimní sedlisko k přečkání zimy.

Včelstva by už měla býti zakrmená, počátkem měsíce můžeme ještě podat poslední dokrmovací dávku. Pokud jsme léčili gabonovými pásky, nezapomeneme je vybrat a při vhodné venkovní teplotě vložíme formidolové desky, nebo kyselinu mravenčí v odpařovači jako další krok v boji proti roztoči. Je vhodné kontrolovat spad roztočů na podložce a podle něho vyvodíme další opatření. V září lze také poměrně úspěšně měnit starší matky za letošní a také napravovat slabá a nevýkonná včelstva nejlépe  oddělkem s kvalitní matkou.

Nezapomeneme rovněž roztřídit souše, nevhodné vytavíme, ostatní musíme dostatečně ochránit před zavíječem voskovým, který je dokáže během krátké doby zničit. Mě se osvědčila speciálně upravená stará skříň, dobře utěsněná, ve které nechám odpařovat kyselinu mravenčí a každý týden obsah zkontroluji a vysířím sirným knotem. Pokud zjistím napadení molicí, dám tyto souše do mrazáku min. na 2 hod., červa zmrazím, uložím do krabice a uzavřu neprodyšně jakoukoli lepicí páskou. Po příchodu prvních mrazíků už nebezpečí nehrozí.

Do 15 září nezapomeneme vyplnit a předat základní organizaci žádost o dotaci 1.D a  přiložit k ní také hlášenku stavu včelstev pro ČMSCH Hradištko. ZO je odesílá hromadně, šetří tím vaše peníze a získá tak kontrolu, že včelař tuto povinnost splnil. Nezapomeňte vyplnit rovněž statistiku na zadní straně tiskopisu. Formulář vyšel ve Včelařství č. 8, nebo je možné ho stáhnout  z webu ČSV  - vcelarstvi.cz.

 

SRPEN - začíná nám nový včelařský rok.

V srpnu je nejvyšší čas zahájit boj z roztočem Warroa. Odebereme poslední med a použijeme některý ze schválených přípravků. V naší ZO letos používáme gabonové pásky a Formidolové desky.Oba přípravky by jste měli mít už dodány prostřednictvím důvěrníků. Gabonové pásky působí dlouhodobě, nebude proto viditelný nějaký velký spad roztoče na podložce, joko třeba po Formidolu, včely spad obvykle stačí vynést.Co je ale důležité je doba aplikace léku, neměla by přesáhnout 4 týdny.Jinak hrozí nebezpečí rezistence včel na účinnou látku. Dbejte na to prosím!

Srpen je také prvním měsícem nového včelařského roku. Ihned po odebrání posledního medu začneme přidávat cukerné zásoby v poměru 3:2. Ještě před krmením včelstva prohlédneme, zjišťujeme přítomnost matky a sílu včelstva, odstraníme staré a poškozené souše a nedostavěné mezistěny. Je důležité zajistit včelám dostatek prostoru pro ukládání dodávaných zásob a zároveň pro kladení matek. V praxi to znamené ponechat silným včelstvům na rámkové míře 39x24 dva nástavky, slabé včelstvo raději spojíme se silným obvyklým způsobem. Oddělky a roje, které obsazují 7 rámků nám přezimují i v jednom nástavku. Měli bychom dodat včelstvu min. 12  až 15 kg. cukru. Podotýkám ROZPUŠTĚNÉHO CUKRU ne 12 - 15 litrů cukermého roztoku. Hrubost cukru má vliv jen  na způsob přípravy roztoku a formě krmení, z chemického hlediska jde stále jen o čistou sacharozu. Každopádně bychom si krmení měli rozvrhnout tak, abychom na konci měsíce měli všechny včelstva zakrmena.

Další věc na kterou si musíme dát pozor je slídění.Létavky se snaží využít každý zdroj sladiny a pokud najdou včelstvo které není schponé si své zásoby ubránit, využijí ho jako zdroj zásob pro sebe. Zásahy ve včelstvech proto provádíme rychle, odkryté nástavky přikryjeme plachetkami. Souše a vytočené plásty nenecháváme volně přístupné včelám. Krmíme vždy celou včelnici najednou, nejlépe navečer. Zúžíme česna.

V nedávné době nám byly doručeny od ČMSCH hlášenky stavu včelstev k 15.9.2016. Tak jako už v loni můžete  vyplněné kopie přiložit k žádosti o dotaci na zazimovéní ( tiskopis je ve Včelařství č.8 ), budu je posílat hromadně. Komu nepřijde hlášenka do konce srpna, nech to oznámí jednateli.    U žádostí o dotaci prosím vyplnit i druhou stranu, t. j. statistiku. Uvádějt počet včelstev přesně, mohou chodit kontroly.

Práškovým cukrem na roztoče

Přečetl jsem si zajímavý článek o boji z roztočem pomocí práškového cukru Je to výsledek doktorské práce Dr. Fakhimzadeha z Helsinské university. Roztoč při posypání práškovým cukrem spadne pod mřížku a nemá šanci vyšplhat zpět do úlu. Cukrové částice, které jsou kolem 5 mikronů v průměru, zacpou jeho přísavné pohárky na nohách a on se nemůže udržet na včelách ani na rámcích a spadne.Předpokládaná ůčinnost je asi kolem 30%. Jak to celé aplikovat?

Koupíme co nejjemnější práškový cukr, na jemném sítku přeosíváme, tím dostraníme případné hrudky, vysušíme. Aplikaci můžeme provádět např. pomocí plastové nádoby od dětského pudru, nebo si nějaký podobný rozprašovač vyrobit a nebo jak jsem to zkoušel já práškováním rovnou ze sítka. Můžeme včelstvo rozebrat a práškovat každý rámek zvlášť s obou stran i se včelami. Zde musíme dávat pozor, abychom neprášili vajíčka a otevrený plod i když se neprokázalo, že by to mělo na plod nebo vajíčka negativní vliv. Tento způsob využijeme spíše v jarním období, když není v úlu ještě mnoho včel. Druhý způsob aplikace je, že rozprášíme cukr sítkem přímo do uliček a na loučky a plodištním nástavku. Zbytek práce udělají včely za nás. Cukr působí ve včelstvu jen krátce - 12 až 16 hodin - včely ho stihnout brzy uklidit.

  Jak často cukrovat? Držíme - li se hesla: chceš - li míti včely v síle, nerýpej se často v díle, je lepší tolerovat menší populaci roztoče, než opakovaně rušit včely. Doporučuje se jednou za měsíc, nebo pokaždé, když nahlížíme do plodiště. V podletí nesmíme zapomenout na sllídivost včel.

                                                                                                                  volně sestavil Fr. Fojtík     3.7.2016

Včely v červenci.

Červenec spadá podle včelařského dělení roku do plného léta a zhruba od své poloviny přechází do podletí. Včelí pastvy, halavně v naší oblasti rychle ubývá. Nadějí na jednu z posledních snůšek je lípa malolistá, za příznivých podmínek se na listnáčích i jehličnanech může asi do poloviny měsíce vyskytnout i medovice a při přemnožení některých druhů mšic i bohatý výskyt melicitozy, která rychle ztvrdne v plástech na tzv. cementový med.

  Je tedy zcela na včelaři, aby vystihl konec přínosové snůšky a vytočil co mu včely donesly. Potom je třeba co nejdříve upravit úlový prostor pro zazimování včelstva a začít s podáváním zimních zásob. Nezapomeneme zkontrolovat přítomnost matky a také zhodnotit její kvalitu podle dosažených snůškových i rozmnožovacích výsledků za uplynulý rok. Matky nevýkonné a které produkují agresivní včely vymněníme, stále je ještě čas. S úbytkem snůškových zdrojů se včely začínají zbavovat trubců a začíná slídění a nebezpečí vzájemného vylupování. Musíme ochránit hlavně oddělky a slabší včelstva zůžením česna na co nejmenší mezeru.

  Ihned po posledním medobraní zahajujeme boj s roztočem Warroa destructor. Osvědčený způsob je podání kyseliny mravenčí jakoukoli formou, záleží na včelaři. V naší organizaci letos budeme používat i gabonové pásky, zde apeluji na včasné vložení - nejpozději na začátku srpna - a hlavně dodržení aplikační lhůty. Delší doba použití ve včelstvu vyvolává resistenci včel na účinnou látku. 

 

Včelařův červen

Včelaře čeká v tomto měsíci hodně práce. Včelstvo je na samém vrcholu rozvoje a při příznivých snůškových podmínkách dokáže medník velmi rychle zaplnit. Je třeba vytočit květový med, pokud ho včely donesly a uvolnit tak prostor pro další snůšku. Pokud jste měli v blízkosti svého stanoviště porost řepky olejky, neotálejte s jeho vytočením, protože řepkový med poměrně rychle krystalizuje a měli bychom problém ho později z rámků dostat. Nezapomeňte ponechat včelám část zásob (4-5kg), protože v případě špatného počasí nebo nedostatku snůšky hrozí včelstvo hlad. Stále využíváme stavební schopnosti včel  rychle vystavět nové dílo vkládáním nových mezistěn. Také je třeba dále dodržovat protirojová opatření - hlavně z počátku měsíce bývají ještě roje, což nás může připravit o hodně medu.

Červen je ideálním měsícem pro chov nových matek a tvorbu oddělků nebo smetenců, které můžeme použít pro rozšíření chovu, posílení slabších včelstev, nebo vytvořrní záložního včelstva. Oddělek také ochotněji přijme mladou matku, kterou jsme si třeba zakoupili za nemalý peníz.

Včelaři, kteří chtějí využít některou z Eurodotací (podrobnosti a formuláře vyšly va Včelařství č. 4/2016) musí svůj požadavek uplatnit nejpozději do 20 června 2016 na sekretariát ČSV z.s. Křemencova 8 Praha 1.

Červen je pro včelaře hlavním měsícem, kdy se rozhodne, zda budeme vytáčet medníky po druhé, po třetí, nebo jak se říká, zapláčeme nad výdělkem. Přejme si tedy, aby naplnil naše očekávání i medníky a odmněnil nás tak za naše snažení sladkou pochoutkou.

                                     Včelařův  květen

Květen bývá pro včely měsícem nejštědřejším. Rozkvetlé stromy a louky jim nabízejí bohatou pastvu a létavky tak za příznivého počasí přinášejí do úlu hodně nektaru i pylu. Matka za této situace zaklade každou práznou buňku, rodí se nové generace včel a včelstvo se početně rychle zvětšuje. Včelař musí na tuto situaci reagovat zvětšením prostoru. Nyní je ideální možnost na obnovu díla, jelikož mladé včely nám  vystaví vloženou mezistěnu v případě intenzivní snůšky za dva dny. Obnova díla, minimálně 1/2 plodiště za sezonu , je nejlepší způsob, jak předejít moru včelího plodu i jiným virovým nemocem.

V době hojnosti roste ve včelstvu touha i po vytvoření nového společenství a záleží jen na včelaři, jak tomuto nebezpečí zabrán. Zpravidla je příčinou vyrojení malý a nedostatečný prostor úlu, proto včas rozšiřujeme o  medníky a další nástavky, dále stará a nevýkonná matka, nepoměr mezi otevřeným a zavíčkovaným plodem, což může být způsobeno také vlivem výkyvů teplot a nárazových snůšek. Když ve včelstvu najdeme zakladené matečníky, bývá už na prevenci pozdě. Je ale ještě  několik možností jak rojení zabránit.

Jedním z nich je vytvoření oddělku. Oddělek vznikne tak, že ze silného a dobrého včelstva odebereme a vložíme do nového úlu nebo plemenáče 1 plást (platí pro květen) se zavíčkovaným plodem krátce před vylíhnutím i s obsedajícími včelami mezi zásobní plást (s medem) a souš. Přidáme setřepané včely z 1 až 2 rámečků z otevřeného plodu. Matka musí zůstat v původním včelstvu, pokud není cílem vytvořit oddělek se starou matkou. Do plástu s plodem zapíchneme zralý matečník, můžeme i dva, pro jistotu. Plemenáč umístíme nejlépe dále od  stanoviště a nezapomeneme na podněcovací krmení, kontrolu vylíhnutí matečníku a později kladení matky. V případě ůspěchu rozšiřujeme mezistěnami a rozhodujeme se jak ho využijem. Vytvořením oddělku odčerpáme část včel, včelstvo tím lehce oslabíme a zpomalíme tak jeho rozvoj.

Další metodou jak omezit rojení je přeléták. Zz plného letu včel odstraníme stávající úl stranou a na jeho místo dáme nástavek se soušemi, rámek s plodem a rámek se zásobami a samozřejmě matečník. Létavky se budou vracet na toto stanoviště a díky plodovému plástu si nebudou hledat jiné útočiště a z matečníku si vychovají novou matku.  Zde se po dobu min. 21 dní, možná i déle, nebudou líhnout nové včely a tak musíme kontrolovat, zda se matka úspěšně vylíhla a klade.

Pvodní včelstvo s matkou postavíme na jiné místo. Nemusí to být nijak daleko, je možné ho postavit i na víko úlu, odkud jsme včelstvo odebrali, pouze musíme česno otočit dozadu. Včelstvo sice přijde o téměř všechny létavky, které se vrátí zpátky do původního úlu, značně se tak oslabí a zruší matečníky (pokud to neudělá včelař sám). Obě včelstva musíme sledovat a v případě nutnosti přikrmit. Později můžeme i znovu spojit,

Ten, kdo včas provede účinná protirojová opatření se na konci měsíce, pokud Bůh dá, může těšit z bohaté snůšky medu a v dalších snůškách rovněž.

Podle nařízení Státní veterinární správy musí být roj, u kterého není známý původ utracen. Už proto, že stále se v našem regionu každoročně vyskytne ohnisko moru, je třeba na tuto skutečnost dbát a neznámé roje likvidovat. Jinak ta nechtná událost může postihnout i VÁS.

 


Z můdrosti Valachů:  Dobré myšlénky sů jak knoflíky od košule,také nám velice často chybijů.

                              Starý chlap je jak stojatá voda - nehne sa a smrdí.

                              Láska je jak fajka. Ve dvaceti rokoch sa nacpe, do padesáti sa kůří a potem už sa enom vyklepává popel.

Duben, ještě tam budem.

Měsíc duben nás sice ještě dokáže zkropit studeným deštěm i sněhem, ale přináší i teplé a prosluněné dny, které našim včelkám umožní přinášet první pyln a nektar z probouzející se jarní přírody. Postupně rozkvétají vrby, angrešty, okrasné stromy a keře, na stráních se objeví bílá záplava trnky obecné, nastupuje třešeň ptačí, různé druhy slivoní, javor mléč. Na vlhčích půdách vykvétají léčivé plicníky a koncem dubna se louky pokryjí žlutí pampelišek a pole rozkvétající řepkou olejnou.

Aby včelstvo dokázalo využít tuto nabídku potravy závisí v určité míře i na včelaři. Základní předpoklad pro úspěšný včelařský rok je dobrý zdravotní stav včelstva.Pokud jsme ještě neudělali jarní prohlídku , udělejme ji co nejdříve jak to počasí dovolí. Zjišťujeme přítomnost matky, plodu, sílu a zdravotní stav včelstva, odstraníme plesnivé a vadné plásty, vyčistíme dno. Pokud včelstvo nemá dostatek zásob, dodáme je buď ze včelstva které jich má dostatek, nebo přidáme na horní loučky placku medocukrového těsta. Když má včelstvo v poldišti ještě zimních zásob tolik že matka nemá kde klást, převěsíme je do spodního nástavku, včely si je postupně přenesou. Na jejich místo dáme nejlépe světlé souše, nemáme-li je tak i mezistěnu. S velkou nabídkou pylu a nektaru v tomto období má matka silnou potřebu zaklást vše co se dá. Slabé včelstvo které obsedá 2-3 rámky spojíme s některým silným. Nikdy nespojujeme dvě slabá včelstva spolu (vznikne nám zase jenom slaboch), včelstvo které jeví známky nějaké nemoci ( např. úplavice, nosema ) nespojujeme, raději je zlikvidujeme. Nezapomínáme na včasné rozšiřování úlového prostoru, koncem měsíce můžeme za příznivého  vývoje počasí a včelstva nasazovat medníky. Jakmile vznikne ve včelstvu stavební pud, nezapomeneme přidat stavební rámky, na kterých nám vystaví včely trubčinu, kterou později vyřezáváme, což omezuje množení roztoče Warroa jacobsoni. Udržujme úly, hlavně seshora dobře zateplené. Nezapomeneme ani na včelí napajedlo, pokud není blízko zdroj vody.

Pokud nemame ještě připraveno dostatečné množství nových rámků z mezistěnami, pak máme nejvyšší čas k nápravě. Průměrné včelstvo vystaví za sezonu 5-6 mezistěn což významě prospěje zdravotnímu stavu včelstva a také naší peněžence.

Nezapomeneme na povinnost nahlásit do 30. dubna jednateli základní organizace počet vyzimovaných včelstev pro statistické účely.

Něco z můdrosti Valachů:  Když je chlap potichu, přemýšlá. Když nic neříká baba, je nasratá.

                                       Jak to má kola, nebo kozy, tak s tým budů za chvílu problémy.

                                       Všecko sa dá vysvětlit, bohužel né všeckým.

                                       To, že Ti negdy neco nedojde, néni chyba Českéj počty.