Školení pro začínající včelaře.

Včelařský spolek Sehradice bude i v roce 2018  poskytovat dospělým, začínajícím zájemcům o chov včel praktické rady, jak začít a pokračovat v tomto oboru. Jelikož je velmi náročné najít prostor a čas, který by všem vyhovoval, bude toto školení, můžeme - li to tak nazvat, probíhat vždy každý lichý týden v pátek po skončení včelařského kroužku mládeže, t.j. asi v 17 hodin. Místo konání spolkový včelín ve Slopném - Křešově, dopravu a ochranné pomůcky si každý zajistí sám. Bližší informace získáte u př. Ladislava Šimoníka tel .603 729 501. Přes prázdniny se kurz nekoná, zečíná se opět v září .

 

 

Od 5.4. 2013 se konal ve spolupráci komunitní školy T.R.N.K.A. Dolní Lhota a Základní organizace Českého svazu včelařů Sehradice kurz pro začínající včelaře. Kurzu se účastnilo průměrně 15 zájemců a probíhal jednou za 14 dní v pátek v odpoledních hodinách.
Náplní kurzu bylo především ukázat a vysvětlit, jak to ve včelstvu funguje a co všechno je potřeba pro zdravé a silné včelstvo. A tak se postupně probíralo všechno okolo včelaření i včel samotných. Nejprve jsme začali obecně. Kdo všechno úl obývá, jak dlouho trvá, než se z vajíčka vylíhne včelka. Dále jsme zabrousili k včelím produktům. Jakožto nejvýznamnější med, ale také propolis, vosk nebo mateří kašička.
Po obecných informacích naše kroky směřovaly především za praxí samotnou. Díky dobrému zázemí na našem spolkovém včelíně ve Slopném u rybníka Křešova, nemuseli účastníci kurzu za praktickými ukázkami jezdit nikam daleko, ale pouze se přesunuli ze společenské místnosti do sousedního včelína. Zde se řešívaly otázky okolo stanoviště, úlů, rámků a spoustu dalšího. Účastníci si mohli prohlédnout i vyzkoušet, co všechno včelař potřebuje. Od dýmáku a rozpěráku, přes vhodné oblečení až po mateří mřížky.
Díky tomu, že kurz probíhal plynule s rozvojem včelstev, viděli zúčastnění všechny kroky postupně od začátku jara. Sami si mohli vyzkoušet stloukání rámků, zatavování mezistěn nebo si mohli zkusit označit fixou trubce, aby si později uměli sami označit včelí královnu.
Přestože kurz oficiálně skončil, v rámci naší základní organizace pokračují jednou měsíčně besedy věnující se už převážně praxi.

 

Fotky z kurzů naleznete ve Fotogalerii.