Spolkový včelín

 

Důležitým momentem v činnosti naší organizace byla stavba spolkového včelína ve Slopném-Křešově. Myšlenka
vznikla na začátku 80-tých let, s cílem vybudovat základnu pro výchovu mladých včelařů.Za velkého přispění
a spolupráci tehdejšího JZD Olšava vznikla stavba, která je složena ze zděného objektu, ve kterém je
společenská místnost a kuchyňka a dřevěné části, kde je umístněno 10 úlů tachovského typu.Stavba
byla dokončena v r.1986.Rok na to byl založen žákovský včelařský kroužek, který začal pracovat 19.7.1987
s názvem Stanice mladých techniků a přírodovědců při JZD Olšava. Kroužek navštěvovalo 17 dětí a vedoucími
byli př.Kozubík Ladislav a Malota František oba ze Slopného.