Varroáza

Varroáza (též varroóza) je infekční onemocnění včel způsobené roztočem Varroa destructor (Anderson a Trueman, 2000), původně označovaný jako Varroa jacobsoni (Oudemans, 1904). Tento roztoč pochází z Indie, kde jsou tamní včely vůči němu rezistentní, na rozdíl od včel evropských. V České republice je rozšířen od 70. let 20. století. Napadá především plod ale i dospělé jedince, které značně oslabuje sáním hemolymfy.

Léčba varroózy se provádí po sběru medu v podzimních měsících. V zimě na přelomu let 2007–2008 zahynula v důsledku varroózy přibližně třetina včelstev v ČR.

Parazit Varroa destructor na těle včely, obarvený snímek z elektronového mikroskopu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klinické příznaky

Včelstvo postupně slábne, líhnou se včely s nedokonale vyvinutými křídly, zakrnělými nohami či menším počtem noh. Dochází k výraznému zkrácení délky života včel, přičemž včely hynou často během zimy, v případě masivního napadení i na podzim.

Diagnostika

Při diagnostice varroózy je zaměřena pozornost krom klinických příznaků zejména na identifikaci původce. Vyšetřuje se měl, trubčí plod nebo dospělé včely. Diferenciálně diagnosticky je třeba odlišit včelomorkou obecnou (Braula coeca).

Monitorovací systém VMS

V České republice byl 6. června 2008 byla oficiálně spuštěna internetová aplikace Varroamonitoring System (VMS). Systém je založen na dobrovolnosti včelařů a dovoluje sledovat aktuální nákazovou situaci v ČR a zejména ve svém okolí.

 

 

zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Varro%C3%A1za